අම්මා

සෙනෙහස පිරුනු පැල් පත මා ගැටුනු නෙත දැනෙනවා ඉදෙන සුවඳත් කුස්සියෙහි බත සවනට වැටෙන හඬ සනසන මගේ සිත දුටු විට ඇගේ වත දුක් ගිනි නිවෙනු ඇත දෙව් ලොව සැපත හා සම ඔබෙ ඇකය මත සුපුරුදු සුවඳ විදිමින් ළදරුවෙකු ලෙස මිනිසුන් දුවනවා සොයනට මුදල් සත රිදෙනවා අම්මෙ දැන්නම් මගේ සුමුදු ගත නෙතඟින් වැටෙනු දැක උණුසුම් කඳුලු [...]

Advertisements

අම්මා

ගෝර්කි නුඹේ “අම්මා” බොහෝ කලක සිට එකම එක පිටුවක් විතරක්ම කියවා තවම ඇත ඇගේ මේසය උඩ.. ඉවරයක් නෑ ඇයට ඇගේ හැඩවත් බලන්නට ඉතින් කෝම බලන්නද නුඹේ අම්මාගෙ වගතුග.. ලියන්නට හිතුනත් මටත් මගේ ඇය ගැන නුඹ සේම කෝම ච ලඝු කරන්නද මෙතෙකැයි කියා ඇගේ ගුණ… සරලව ආදරණීයව කීවොතින් ඈ ගැන ඈ පොලියානාවක් ය සතුට විතරක්ම බෙදන…❤ [...]