ධර්මය තමයි මගේ ජිවිතය මේතේක් කල් රෑක ගත්ත එකම රත්නය .

මං ජීවිවත් වේන ලොකය ගොඩක් දුකයි. මේ දුකේන් නිදහස් වේන්න මම ගොඩක් මහන්සි වේනවා මට ජිවත් වේන එක හරිම කරදරයක් . මං එක අහින්සක මනුස්සයේක් මට සතුට වේන්න ඔනි නෑ. මම අරක්කු බිලා සින්දු කියලා. පිස්සු නටන්නේ නෑ මට. ඔන එක දේයක් විතරයි මනුෂ්‍යකම දියුනු කරගේන ධර්මික ව ජිවත් වේන්න. වේන කිසිදු දේයක් මං බලා [...]

Advertisements

අත බලා දෛවය කියන හැටි

අත බලා දෛවය කියන හැටිමනුෂ්‍යයන් හට පිහිටන විවිධ අත්වර්ග හතක් පිළිබඳ පසුගිය ලිපිවලින් විස්තර කළා ඔබට මතක ඇත. අද අපි විස්තර කරන්නේ ඒ කුමන වර්ගයක අතක වුවත් අල්ලේ වර්ණය හා පිහිටීම අනුව හෙළිවන ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ජීවන තොරතුරු පිළිබඳවයි.ඔබ දෙස යමෙක් අත්ල දිගු කළ සැනින් ඔබේ නෙත ගැටෙන්නේ එම තැනැත්තාගේ අත්ලේ වර්ණය හා හැඩයයි. පැරණි [...]

සොයා බලා කටයුතු කරනු

බමුණුකුට ඉතා කුඩා දරුවෙක් සිටියේය. දරුවා උපන් ළඟදී ම මව මළාය. ඒ ගෙදර සුරතලය ට ඇති කරන්නට ගත් මුගටියෙක් ද උන්නේය. ඌට බමුණා බොහෝ ආදරය කෙරෙයි. දවසක් බමුණා දුර ගමනක් ගියේය. දරුවා බලා ගැනීමට හෝ ගෙදර සිටියේ මුගටියා පමණෙකී. සවස් වන විට බමුණා නැවත ආයේය. මිඳුලට ආ විට, මුගටියා ඉදිරියට දුව ආයේය. උගේ කටේ ලේ [...]

අහිමි ආම්මාට

සිදුවීද වැරැද්දක් නෝදැන හෝ මා අතින් කමා කළ මැනව අම්මේ ඔබේ දියණිය ලේසීන් එදා වගේ අදත් සොයමී ඔබේ සේනහස දැඩ් ලේසීන් මහද සැරිසරන්නේ ඔබ අම්මේ දේවිදු ලේසීන් අම්මේ අහිමි වි ගියත් මට පින් මහිම මදී මුවින් ගිලිහුණු වදන් මහද මාහද තුල ඇත රෑදී පෙරුම් දම් පුරන්නම් සංසාර ගමනේදී හමුවේන්න යලිත් අම්මේ ඔබ යලිත් මතු උපන් [...]